Elevundersøkelsen 2022

I uke 47 og 48 gjennomfører vi Elevundersøkelsen for alle trinn på Ringerike videregående skole.

Elevundersøkelsen Pixabay

Hva er Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som blir utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. I undersøkelsen får elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt av skolen, Viken fylkeskommune og statlige myndigheter for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Det er viktig for skolen med høy deltakelse på Elevundersøkelsen ettersom dette er veldig god kilde til informasjon om mange sider av elevenes skolehverdag. Resultatene fra undersøkelsen brukes til å måle hvordan vi lykkes med arbeidet for å sikre et best mulig læringsmiljø, og vi analyserer derfor svarene nøye sammen med elever, lærere og skoleeier. 

Les mer om temaene i Elevundersøkelsen

Personvern og deltakelse

Skolen legger til rette for at alle klasser gjennomfører Elevundersøkelsen gjennom at det settes av tid til dette i klassens time. Samtidig vil vi understreke at det er helt frivillig å gjennomføre undersøkelsen og elever har også rett til å avbryte undersøkelsen underveis dersom de ønsker det. 

Kontaktlærerne gir informasjon om undersøkelsen til alle elever i forbindelse med klassens time i uke 46. Det blir også lagt ut skriftlig informasjon til elevene i Teams. 

Les mer om personvern og gjennomføring av undersøkelsen.

Informasjon på andre språk enn norsk

Informasjon til både elever og foreldre/foresatte er tilgjengelig på flere språk enn norsk. 

 

Til toppen