Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Jente holder rød mobiltelefon - Klikk for stort bilde Tim Mossholder, Unsplash

Gjennomføring av undersøkelsen

Ringerike videregående skole kommer til å gjennomføre undersøkelsen i løpet av uke 47-48, altså i perioden mellom den 20. november og 1. desember. 

Det er viktig for skolen at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, slik at svarene blir representative for hva elevene tenker om eget læringsmiljø og trivsel. Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. 

Skolen bruker resultatene fra elevundersøkelsen i mange sammenhenger. Elevundersøkelsen gir oss viktige data når vi skal videreutvikle opplæringen på skolen eller arbeide med klassemiljø og skolemiljø. De innspillene som elevene kommer med er viktige for at skolen skal kunne utvikle seg i riktig retning. 

Personvern og bruk av mobiltelefon

Personvern har alltid vært viktig i elevundersøkelsen, og i år er kravene til beskyttelse av dataene ytterligere skjerpet.

Flere elever har gitt tilbakemelding om at de ønsker mulighet til å svare på undersøkelsen på mobiltelefon fordi det oppleves som tryggere å bruke en liten skjerm med tanke på personvern. Derfor kan elevene i år velge om de vil svare på undersøkelsen på mobiltelefon eller datamaskin.

Elevene kan gjennomføre undersøkelsen på andre språk enn norsk (nordsamisk, engelsk, arabisk, polsk, tigrinja, somali, ukrainsk) og informasjon til foresatte er også tilgjengelig på disse språkene.