European Youth Parliament 2022

Tre elever fra Ringerike videregående skole deltok på den nasjonale samlingen for EYP (European Youth Parliament) i Oslo 14.-16. september. 

Deltakerne sammen med ansvarlig lærer Markus Ask Roland. Ukjent fotograf  

Deltakelse i EYP

Dette er det første året Ringerike videregående skole har søkt om deltakelse i European Youth Parliament (EYP) og skolen er veldig glad for å ha fått med tre elevdelegater på samlingen i Oslo. Anes, Ida og Nora, som ble valgt ut til å representere Ringerike på EYP, har hatt travle og lærerike dager som delegater.

Engelsk var arbeidsspråk både i arbeidet med å forberede debatt og utforme forslag til resolusjoner, og deltakerne gav uttrykk for at det var utfordrende og morsomt å bruke tid på å jobbe frem et forslag som andre skulle stemme over. Vi håper at deltakelse på EYP kan bli et fast tilbud til interesserte elever på skolen de kommende årene.

Aktiviteter for deltakerne

I løpet av de tre dagene samlingen varte hadde elevene et tett program. Delegatene til EYP kom fra hele Norge og det var innledningsvis satt av tid til flere sosiale aktiviteter for at delegatene skulle bli kjent med hverandre. Elevene var innkvartert på hotell i Oslo sentrum.

Etter hvert gikk mye tid med til arbeid i komiteer som tok for seg ulike temaer, før man møttes til debatt og avstemninger fredag 16. september. Denne samlingen ble holdt i aulaen i den gamle universitetsbygningen på Karl Johan, så det var en ekstra høytidelig ramme rundt arrangementet. 

Det var et eget lærerprogram underveis i samlingen og lærer Markus Ask Roland deltok her.

Bilder fra samlingen i aulaen

Til toppen