Finale for deltakere i Innovasjonscamp

Vinnergruppa fra innovasjonscampen vi hadde på skolen i høst, deltok mandag 13.11. på finalen i Oslo Rådhus.

Fem ungdommer iført like hettegensere står inne i Oslo rådhus. På veggen bak er det flotte veggmalerier. - Klikk for stort bilde Tove Engesvik

Tema for arbeidet

Med bakgrunn i den kritiske miljøtilstanden for Oslofjorden, har arrangørene Osloregionen IPR og Østlandssamarbeidet (politiske samarbeidsorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet) utfordret elever i videregående skole til å utvikle idéer for å få et bedre vannmiljø.

Krisen i Oslofjorden er ikke bare påvirket av kommunene langs fjorden. På grunn av nedbør og avrenning til Oslofjorden via ulike vassdrag er nesten hele Østlandet involvert, inkludert Ringerike. Oppdraget som gikk til skolene var derfor å utvikle ideer til prosjekter eller tiltak som kunne bidra til et mer bærekraftig vannmiljø og friluftsliv lokalt, og dermed også bidra positivt for Oslofjorden.

Temaet for innovasjonscampen var “Vannet vårt”. Nær 2000 elever fra 17 videregående skoler har i høst jobbet med å finne løsninger for et bedre vannmiljø. Mandag 13. november var det 15 grupper som var samlet til finalen og la frem spennende og kreative ideer.  Vinnerforslaget fra Skien videregående foreslo et prosjekt med planting av ålegress som et bidrag til vannrensing.

Fond for å følge opp arbeidet

I etterkant av prosjektet blir det etablert et fond for å gi støtte til å videreutvikle løsningsforslagene som elevene har kommet med. Dette fondet skal være åpent for alle elevgruppene som deltok, ikke bare finalistene og vinnerne, og kommer til å administreres av Ungt Entreprenørskap.