FN-rollespill på skolen

Torsdag 3. desember var vi vertsskole for FN-rollespill med elever fra Drammen, Rosenvilde og Ringerike. Det ble en lærerik og engasjerende dag for alle involverte.

Mari Solheim  

Bakgrunn for rollespillet

Elevene i programfaget Politikk og menneskerettigheter med faglærer Markus Roland deltar hvert år på FN-rollespill. Her spiller elevene delegater til FNs Sikkerhetsråd og i løpet av rollespillet diskuteres en aktuell sak hvor Sikkerhetsrådet skal forsøke å komme til enighet om et vedtak.

Årets tema var Iran og atomvåpenavtaler og elevene bidro med stort engasjement på vegne at statene de representerte i spillet. 

Delegatene er samlet i salen. Mari Solheim  

FN-sambandet

Representanter fra FN-sambandet i Norge ledet spillet og loset elevene gjennom debattrunder og avstemninger.

Sekretariatet fra FN-sambandet Mari Solheim  

Som FN-skole har Ringerike videregående skole et tett samarbeid med FN-sambandet og deltar blant annet på lærerkurs, foredrag og ulike temadager i regi av FN i Norge. 

Til toppen