Informasjon til nye elever høsten 2021

Klikk for stort bildeGammelt og nytt skolebygg Ann Kristin Støveren, Futuria Foto I løpet av juli får mange elever beskjed om at de er kommet inn på Ringerike videregående skole. Mandag 2. august legger vi ut en nyhetssak med mye informasjon til nye elever. Frem til da er den viktigste informasjonen samlet her. 

Inntak

Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Førsteinntaket til skolestart høsten 2021 er etter planen klart innen den 10. juli. Mange vil få beskjed om at de har fått skoleplass allerede da.

Husk å takke ja til tilbud om skoleplass. 

Elev-PC

Alle elever på de videregående skolene i Viken skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Nye elever må selv sørge for å skaffe seg en PC/Mac til skolestart. 

Elev-pc i Viken

Mottakssamtaler for Vg1

Alle nye elever på Vg1 m/ foresatte inviteres til mottakssamtaler. Disse samtalene gjennomføres tirsdag 17. og onsdag 18. august.

Vi ber dere om å holde av begge dagene ettersom invitasjonen først blir sendt ut (digitalt) få dager før skolestart. Grunnen til dette er at opptak og gruppeinndeling ikke er på plass før rett før skoleåret begynner. 

Følg med på skolens nettsider

All relevant informasjon til nye elever blir lagt ut på skolens hjemmesider.

Mandag 2. august kommer det en nyhetssak med detaljert informasjon om skolestart, oppmøte og annen praktisk info. 

Til toppen