Elevundersøkelsen 2021

  Ann Kristin Støveren, Futuria foto  

 

Ringerike videregående skole skal gjennomføre Elevundersøkelsen i uke 48. Dette er en digital undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet som spør om ungdommenes skolehverdag, læring og trivsel.

I forkant av undersøkelsen får alle elever en klassevis gjennomgang av spørsmålene, slik at de er forberedt på temaer og formuleringer som dukker opp. 

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for skolen og Viken fylkeskommune, og det er viktig at svarene vi får er representative for hvordan elevene faktisk opplever sin skolehverdag. 

Informasjon om Elevundersøkelsen til foreldre og foresatte.
 

Til toppen