Skolestart ved Ringerike videregående skole

Onsdag 17. august begynner et nytt skoleår. Her finner du praktisk informasjon om skolestart.

Ann Kristin Støveren, Futuria Foto  

I denne saken finner du mye informasjon om skolestart. Dette er først og fremst beregnet på elever som skal begynne på Vg1. Nye elever oppfordres til å lese hele saken før de kontakter skolen med eventuelle spørsmål.

Første skoledag

Oppmøte første skoledag blir i Storsalen. Se tidspunkt for oppmøte under:

  • Vg1 kl. 08.30
  • Vg2 kl. 09.30
  • Vg3 kl. 10.30

Mottakssamtaler for Vg1

Alle elever og foresatte på Vg1 blir invitert til mottakssamtaler. Disse samtalene blir gjennomført på dagtid tirsdag 16. august og onsdag 17. august. 
Det sendes ut sms med tidspunkt for samtalene så snart klasselistene er klare i august, men vi oppfordrer til å holde av datoene allerede.

Dersom Vg1-elever begynner på Ringerike videregående skole etter den 17. august, vil kontaktlærer kalle inn til en samtale på et senere tidspunkt.

Kart over skolebygget 

 

Bruk hovedinngangen (A1) eller A3 for enkel adkomst til Storsalen. Bibliotek og IKT er plassert i 1. etasje i B-bygget. 

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma InSchool så snart Viken-brukeren din er aktivert.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Viken, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

Les mer om elev-PC og bestilling

Se video om PC-ordningen i Viken

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Fotografering, skolekort og oblater

Som elev får du utdelt et skolekort med bilde og oblat. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes. Oblatklistremerket viser at kortet er gyldig for inneværende skoleår og settes på skolekortet ved utlevering.

Mer om skolekort

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak.

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker og bokskap

Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle bøkene pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Elever på Vg1 kan hente lærebøker i forbindelse med oppstartsamtalene 16. og 17. august, forutsatt at nye lærebøker er på plass til dette tidspunktet.

Alle elever får tildelt et eget bokskap på skolen, men man må ha med hengelås hjemmefra. Ta med hengelås første dag du møter på skolen.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. Vi har også en fast helsesykepleier på skolen.

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Les mer om skolehelsetjenesten

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Parkering

Det er ikke elevparkering ved skolen. Vi oppfordrer alle til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.

Les mer om parkering ved skolen

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

Spørsmål?

Ta kontakt med ekspedisjonen på skolen dersom du lurer på noe i forbindelse med skolestart.


Rektor Bjørn Volleng Ann Kristin Støveren, Futuria foto

Rektor og ansatte

Rektor Bjørn Volleng og alle ansatte ønsker deg velkommen til Ringerike videregående skole. 

Velkommen til skolestart!

Til toppen