Foredrag om rus og valg

Onsdag 11. januar deltok Vg1 og Vg2 på foredraget "Midt i trynet". Samme kveld er foreldre og foresatte invitert, og torsdag 12. januar blir det foredrag for avgangselevene.

Foredragsholder står på en scene. En gruppe ungdommer sitter i salen. - Klikk for stort bilde Mari Solheim

Foredrag på Byscenen

For at flest mulig skulle få med seg foredraget har skolen leid Byscenen disse to dagene. I samarbeid med Hønefoss videregående skole inviteres også foreldre og foresatte til et eget foredrag 11. januar kl. 19.

Avgangselever fra Hønefoss videregående skole og elever fra Ringerike folkehøyskole deltar på foredraget den 12. januar, sammen med elever og ansatte fra Ringerike videregående skole. 

Rusmidler, valg og konsekvenser

Foredragsholderne Richard Prøsch og Torbjørn Gran fortalte en engasjerende historie om veien inn i et rusmisbruk. Richard delte egne erfaringer fra en hverdag med rus og kriminalitet, samtidig som det gjennom hele foredraget var en dialog med tilhørerne om temaer som psykisk helse, utenforskap og rusbruk. 

De som satt i salen fikk et sterkt møte med Richards fortelling og mange spørsmål til ettertanke. Skolen kommer også til å følge opp temaet fremover, både gjennom helsesykepleier og rådgivere på skolen og i samarbeid med kommunens rusteam. 

Til toppen