Kunst i skolebygget

"You taught me a lesson I didn't want to learn" - Klikk for stort bildeTyra Tingleff, "You taught me a lesson I didnt' want to learn" Kulturbyrået Mesén  

Vi gleder oss hver dag over de flotte kunstverkene som er blitt laget til det nye skolebygget vårt. Nå kan du bli litt bedre kjent med to av verkene og kunstnerne som har laget dem.

Kunst i skolebygget

I forbindelse med byggeprosjektet har flere kunstnere fått oppdrag knyttet til utsmykning av skolebygget og uteområdet utenfor skolen. Disse verkene inngår nå i Viken fylkeskommunes kunstsamling, og i den forbindelse er det laget noen presentasjoner av kunsten og de kunstnerne som står bak. I første omgang presenteres to større verk som er plassert i viktige fellesarealer på skolen -inngangspartiet og kantinen.

Tyra Tingleff

Verket "You taught me a lesson I didn't want to learn" er laget til inngangspartiet på skolen og henger på veggen over nedgangen til amfiet. I dette filmklippet forteller kunstneren Tyra Tingleff, som er tidligere elev på skolen, om bakgrunnen for verket hun har laget og hva hun ønsker å formidle.

 

Javier Barrios

Javier Barrios har laget verket "Tetrominos" til skolens kantine, med utsmykning av takplatene i kantinelokalet. I filmklippet under snakker han om ideene bak verket sitt og viser frem noe av arbeidsprosessen med tegning og maling. 

Til toppen