Muntlig eksamen våren 2021

Lærer foran bakgrunn av matteformler - Klikk for stort bilde Alexas_Fotos/Pixabay  

Torsdag 8. april kom det en pressemelding fra regjeringen som slo fast at det skal gjennomføres muntlige eksamener for avgangselever på studieforberedende programmer. Det blir ikke gjennomført muntlig-praktiske eller praktiske eksamener denne våren. 

Eksamenstrekk

Vg3-elever på Ringerike videregående skole som er trukket ut til muntlig eksamen skal gjennomføre eksamen i juni 2021, mens elever som er trukket ut i fag med muntlig-praktisk eller praktisk eksamen ikke får noen eksamen. Det blir altså ikke eksamen for alle avgangselevene. 

I læreplanene for hvert fag står det hva slags eksamensform faget har. På nettsidene til Utdanningsdirektoratet kan man søke opp fagene og se gjeldende læreplan i faget. 

Mer informasjon

Se regjeringens pressemelding for mer informasjon om gjennomføring av eksamener våren 2021. Viken fylkeskommune har detaljert informasjon om reglement og gjennomføring av eksamen for alle skolene i Viken.   

Til toppen