Ny elevrådsleder

Rett før sommerferien ble Anes Alnajjar valgt til ny elevrådsleder på Ringerike videregående skole for skoleåret 2022-23.

 

Ung mann står foran skolebygning. - Klikk for stort bildeElevrådsleder Anes Alnajjar Mari Solheim

  

Elevrådsledervalg og valg av tillitselever

Anes Alnajjar fikk flest stemmer da skolens elever skulle velge elevrådsleder for skoleåret 2022-23 og nå er han klar til å ta fatt på den viktige oppgaven. Den nye elevrådslederen kjenner allerede godt til hva det innebærer å representere elevene på skolen, ettersom han har vært aktiv i både elevrådsstyret, skoleutvalget og OD-komiteen forrige skoleår. 

Nytt elevråd velges kort tid etter skolestart. Da skal alle klassene på skolen velge hver sin tillitselev, samt vararepresentant. Alle tillitselevene møter i elevrådet, og valg av elevrådsstyre og ulike komiteer skjer på første møte der. Gjennom hele året møtes elevrådet jevnlig for å ta opp saker som opptar elevene. 

Viktige temaer for elevrådsleder Anes

Anes sier selv at det viktigste for ham som elevrådsleder er å snakke på vegne av elevene og bidra til at deres stemme blir hørt. 

Anes understreker også at det å gå på videregående skole skal være noe positivt, både faglig og sosialt, og han er opptatt av at elevene på Ringerike skal ha en god skolehverdag. I den forbindelse trekker han spesielt frem psykisk helse som et viktig tema for elevrådet det kommende skoleåret.