Operasjon Dagsverk 2023

Skolekomiteen for Operasjon Dagsverk (OD) er i gang med arbeidet og forbereder årets aksjonsdag 2. november. 

OD-plakaten 2023 med teksten 'Sammen for en skuddsikker framtid' - Klikk for stort bilde od.no

Årets OD-prosjekt

OD-prosjektet i 2023 støtter ungdom i Colombia. Operasjon Dagsverk skriver følgende på sine nettsider:

I Colombia står ungdom i skuddlinja mellom væpnede grupper, militæret, politiet og kriminelle miljøer. Ungdom vokser opp omgitt av vold og noen er så unge som ti år når de rekrutteres til væpnede grupper, fordi de mangler alternativer. Flere steder står 8 av 10 unge helt uten skoletilbud.

Målet med prosjektet i Colombia er tredelt. For det første ønsker man å støtte ungdomsorganisasjoner som gir alternativer til vold. OD-prosjektet vil også forebygge rekruttering til væpnede grupper gjennom å bygge gode nettverk for ungdom. Sist, men ikke minst, ønsker man å gi ungdom i Colombia ledertrening og verktøy for politisk påvirkning slik at de kan bygge en bedre fremtid for seg selv og landet sitt.

Gjennom Operasjon Dagsverk får elevene på Ringerike videregående skole mer kunnskap om situasjonen i Colombia og utfordringene for ungdommer der. De får også bidra til årets OD-prosjekt gjennom å jobbe og gi verdien av et dagsverk til prosjektet. 

Les mer om årets OD-prosjekt

Skolekomiteen 2023

Skolekomiteen for Operasjon Dagsverk består av elever fra elevrådet og er valgt i forbindelse med konstituering av elevrådet i starten av skoleåret. De som sitter i skolekomiteen har ansvar for å planlegge OD-aktiviteter på skolen, bidra til å skaffe jobber, markedsføre Operasjon Dagsverk lokalt og gjøre opp regnskap etter aksjonen 2. november. Årets skolekomité består av: 

  • Tuva Marie Ziolkowski-Nesset (komitéleder)
  • Edina Basic (økonomiansvarlig)
  • Thea Johansen (jobbansvarlig)
  • Adriana Marcela Flores Mallea (markedsføringsansvarlig)
  • Victoria Sjøberg-Brekke (sponsoransvarlig)