Seks ord

Kristine Figenschou Rustand fra klasse 3STD har deltatt i skrivekonkurransen 'Seks ord' og får nå sitt bidrag publisert.

Elev står foran bokhylle i biblioteket - Klikk for stort bilde Mari Solheim

Hva er 'Seks ord'?

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Viken fylkesbibliotek og UKM Viken. I prosjektet utfordres ungdommer mellom 13-25 år til å skrive seksordsnoveller, altså svært korte tekster som skal romme en liten fortelling.

Les mer om 'Seks ord'-prosjektet.

Høsten 2022 ble ungdom i Viken oppfordret til å sende inn noveller på seks ord om håp. I løpet av en måned kom det inn 3172 bidrag. En ungdomsjury valgte ut en hovedvinner og et utvalg tekster som de hadde som sine favoritter. 

Bokutgivelse

84 bidrag ble valgt ut til å publiseres i bokform. Kristine Figenschou Rustand er en av ungdommene i Viken som nå får sin seksordsnovelle på trykk. Kristine forteller at hun er veldig glad i å skrive og da skolebibliotekar Kari Wendelborg Drolsum gjorde henne oppmerksom på konkurransen sendte hun inn et bidrag. Denne teksten blir nå en del av en bok som skal utgis våren 2023. Boken blir distribuert til blant annet skolebibliotek og folkebibliotek i Viken.

Les teksten til Kristine og de andre utvalgte seksordsnovellene.

I forbindelse med denne bokutgivelsen er det nå i februar en illustrasjonsutfordring hvor man kan sende inn tegning, foto eller digital kunst som illustrerer tekstene som er blitt valgt ut. Et utvalg av disse illustrasjonene blir da en del av bokutgivelsen. 

Vi gratulerer Kristine med å ha fått teksten sin utgitt!

Til toppen