Skolestart januar 2022

Ann Kristin Støveren, Futuria foto   Mandag 3. januar er første skoledag etter juleferien. De første to ukene i 2022 fortsetter vi med rullering.

Hurtigtesting ved skolestart

Ringerike kommune tilrettelegger for at elevene skal ta en hurtigtest for Covid-19 ved skolestart i januar. Alle klasser vil gjennomføre testing den første dagen de er tilbake på skolen etter juleferien. Dette innebærer at Vg1-elevene testes mandag 3. januar og elever på Vg2/Vg3 testes tirsdag 4. januar. 

Alle ansatte tar også en hurtigtest ved oppstart etter ferien. 

Rødt nivå i uke 1 og 2

Alle videregående skoler er fortsatt på rødt nivå de første par ukene etter nyttår. Inntil videre er det ikke avklart hva som vil skje fra uke 3 og skolen avventer nærmere beskjed fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. 

I perioden 3.-14. januar 2022 følges planen for rullering som ble publisert før juleferien. 

Terminslutt

Fredag 14. januar er siste dag i 1. termin. Det skal avvikles en del prøver og andre vurderingssituasjoner i uke 1 og 2, og dette er forsøkt ivaretatt så godt som mulig i den rulleringsplanen som er satt opp. 

Til toppen