Skolevalg

Fredag 1. september har vi hatt skolevalg på Ringerike videregående skole.

En elev putter stemmeseddelen i valgurnen under skolevalget - Klikk for stort bilde Markus Ask Roland

Gjennomføring av skolevalg

Alle klassene på skolen har kunnet delta i skolevalget og elever i faget Politikk og menneskerettigheter har vært valgfunksjonærer. Vi har fått låne valgavlukker og stemmeurner fra Ringerike kommune slik at skolevalget skulle kunne gjennomføres mest mulig likt det vanlige valget.

Skolevalg er en viktig del av demokratiopplæringen for elevene og vi håper at alle elever som har stemmerett nå føler seg godt forberedt til å kunne stemme ved lokalvalget.

Valgresultater

Ved skolevalget var det 543 elever som stemte. Av disse var det 66 som stemte blankt.

Her kan du se valgresultatene fra Ringerike videregående skole.