Skolevalgdebatt og valgtorg

Onsdag 23. august var det skolevalgdebatt i Alles kulturhus for elevene på Ringerike videregående skole. Etterpå hadde partiene stands med mer informasjon.

En fullsatt sal. Foran på scenen sitter representanter for 9 politiske partier samt debattledere. - Klikk for stort bilde Marit Amundsen

Elevstyrt debatt i Bysalen

I forkant av debatten har elevene kunnet melde inn temaer og spørsmål til politikerne. Basert på innspill fra elevene ble det bestemt to hovedtemaer til debatten: Miljø og bærekraft + skolepolitikk. Andre temaer ble også tatt opp i en kort runde med JA/NEI-spørsmål til partiene.

Debatten ble organisert og ledet av elever fra skolen. Aurora, Eilert, Isadora, Max og Anes sørget for at alt gikk ordentlig for seg og stilte gode spørsmål til ungdomspolitikerne. Representanter for 9 partier deltok i skolevalgdebatten: Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

Tilhørerne i salen fulgte veldig godt med og det var eksemplarisk ro og orden underveis -all ære til elevene som holdt fokus selv om luften ble mindre og mindre frisk etter hvert som tiden gikk!

Valgtorg

Etter debatten var det valgtorg med mulighet til å snakke mer med representanter for de politiske partiene. Alle partiene som hadde deltatt i debatten hadde rigget seg til med stands på Byscenen Amfi. Her deltok også partiet Liberalistene. Alle partiene var ivrige etter å formidle sine politiske budskap til elevene og kunne også friste med både søtsaker og diverse merch med partiets slagord.

Skolevalg

Ringerike videregående skole arrangerer skolevalg fredag 1. september. Dette blir et urnevalg på samme måte som i det ordentlige lokalvalget. Skolen har et godt samarbeid med Ringerike kommune som låner ut utstyr til skolevalget. Målet er at det skal være mest mulig likt et ordinært valg, slik at elevene får kunnskap om hvordan valget foregår og kan være godt forberedt til å stemme når de får stemmerett. 

Bilder fra valgtorget