Slik gikk skolevalget 2021

Ung jente avleverer stemmeseddel, kun overkropp, hender og hår vises. - Klikk for stort bilde Jarle Nyttingnes  Elevene på Ringerike videregående skole gjennomførte skolevalg 6. og 7. september. Nå er valgresultatene klare.

Digitalt skolevalg

Dette året ble skolevalget gjennomført digitalt. Elevene stemte fra egen datamaskin eller mobil. Valgdeltakelsen ble noe lavere enn ved forrige valg (som var et urnevalg), men det var allikevel 75% av elevene som stemte i skolevalget.

Valgresultatene

Arbeiderpartiet ble største parti med 33,9%, med Høyre (20,9%) og Sosialistisk Venstreparti (10,4%) på de neste plassene.

Sammenliknet med resultatene fra forrige skolevalg på Ringerike videregående skole (2019), har SV og Venstre gått mest frem, mens MDG og Fremskrittspartiet begge har hatt en tilbakegang på 5,5 prosentpoeng.

Se en fullstendig oversikt over resultatet på Ringerike videregående skole. 

Landsgjennomsnitt ved skolevalget

Oversikten under viser landsresultatet ved skolevalget. Her er det tydelig at de to største partiene har tydelig høyere oppslutning på Ringerike videregående skole enn i landet som helhet. 

Skolevalget 2021, landsresultat nsd.no  

Til toppen