Smitte og testing

Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun  

Nå i desember er det et ganske høyt smittetrykk lokalt. Dette preger også skolehverdagen, med mer testing og økt fravær.

Rutiner ved bekreftet smitte

Skolen får i hovedsak beskjed fra smitteteamet i Ringerike kommune dersom elever som har vært på skolen nylig har fått påvist smitte.

Dette gjelder som regel ikke tilfeller hvor en smittet elev har vært borte fra skolen i forkant av positiv test og dermed ikke har kunnet smitte klassen sin. I så fall blir kun eventuelle nærkontakter varslet.

Testing

Når skolen får beskjed om smitte hos en elev som har vært på skolen nylig, gjennomføres hurtigtesting av hele klassen. Dersom noen av elevene får utslag på Covid i hurtigtesten, blir klassen isolert og alle elevene testes på nytt med PCR i løpet av kort tid. Det er kommunens smitteteam som gjennomfører testing her på skolen.

Alle skolens ansatte gjennomfører ukentlig hurtigtest i denne perioden, slik Ringerike kommune har anbefalt.

Karantene

Klasser som blir PCR-testet settes i karantene frem til negativt prøveresultat foreligger. Dette innebærer som regel at de får 1-2 dager med digital undervisning i påvente av testsvar. 

Når klasser blir testet og satt i karantene sendes det ut SMS fra rektor om dette. 

Elever som får påvist Covid-19 må følge nasjonale råd om isolasjon. Pr. nå er dette 5 dager, uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Smittevern

For å unngå økt smitte er det avgjørende at alle følger anbefalinger om godt smittevern. Det aller viktigste er at elever og ansatte med feber og/eller forkjølelsessymptomer ikke møter på skolen. Følg gjeldende råd fra myndighetene om testing og hvor lang tid man bør vente før man kommer tilbake etter en sykdomsperiode. 

Skolen har munnbind til alle som ønsker å bruke dette underveis i skoledagen. Vi oppfordrer fortsatt til hyppig håndvask og bruk av spritdispensere, også for å forebygge annen smitte enn Covid. 

Elever med fravær

Elever som er borte fra undervisningen må være i dialog med sin kontaktlærer og faglærere om fraværet. Det er fint om foresatte tar kontakt dersom eleven er så syk at hen ikke kan følge opp digital kommunikasjon.

Ved et mildt sykdomsforløp kan som regel elever følge opp en del arbeidsoppgaver på skolen digitalt, men det er viktig å avklare dette med lærerne. 

Til toppen