Temamøte for foresatte til avgangselever

Tirsdag 30. november kl. 18 arrangeres det et møte i Storsalen for foresatte til elever som er russ skoleåret 2021-22. 

Ann Kristin Støveren, Futuria Foto   

Samarbeid med Ringerike kommune

Møtet er et samarbeid mellom Ringerike kommune, Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole. Foresatte til elever som er russ på andre skoler kan også gjerne delta. 

Både gjennom skolehelsetjenesten, rustjenesten og på andre områder er kommunen aktivt involvert i oppfølging av ungdom som er russ. De vil dele noen av sine erfaringer fra dette arbeidet.

Program for kvelden

Vi har satt en tidsramme på halvannen time, fra kl. 18.00-19.30. Møtet blir holdt i Storsalen på Ringerike videregående skole, inngang til A-bygget .

Rus blir et hovedtema på møtet, og det blir innlegg fra bl.a. rustjenesten i Ringerike kommune og helsesykepleiere. Representanter fra russestyret deltar også. 

Til toppen