Verdensdagen for psykisk helse 2022

På Ringerike videregående skole har vi markert Verdensdagen for psykisk helse mandag 10. oktober og videre i hele uke 41.

Verdensdagen for psykisk helse 2022

Aktiviteter på skolen

Helt fra skolestart mandag morgen har det vært synlig for elever og ansatte at vi markerer Verdensdagen for psykisk helse: Først ble alle møtt med en hyggelig velkomst og hjemmebakte kjeks da de kom tilbake fra ferie, og gjennom hele uken har det vært ulike stands og arrangementer i matfriminuttet. Skolens elevtjeneste (rådgivere og helsesykepleier) har vært viktige bidragsytere her, sammen med representanter fra elevrådet.

Det har også vært foredrag med Marius Bråtelund med tema "Vold i nære relasjoner" torsdag 13. oktober. Samme dag var det også mulighet for å delta på kommunens aktivitetstilbud i Søndre park. 

Se bilder fra markeringene

Arrangementer i Ringerike kommune

Ringerike kommune og lokale organisasjoner har hatt mange ulike arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Flere av disse er spesielt tilrettelagt for ungdom, som gamingkveld, kveldsåpent i skateparken, Bylab-kveld m.m. Vi har et godt samarbeid med kommunen og informert om disse tilbudene både på skolens infoskjermer og i Teams. 

Se hele oversikten over arrangementer 

Årets tema

Dette året har verdensdagen for psykisk helse overskriften "Vi trenger hverandre -løft blikket". Temaene som tas opp spesielt er ensomhet og utenforskap.

Til toppen