Verdensdagen for psykisk helse

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash  

Denne uken markeres Verdensdagen for psykisk helse på Ringerike videregående skole. 

 

 

Lokal markering torsdag 14. oktober

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse kommer skolens rådgivere, helsesykepleier og miljøarbeidere til å ha en markering lokalt på skolen. 

Målet for Verdensdagen for psykisk helse er å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent om psykisk helse. 

Ringerike kommune har også ulike markeringer av verdensdagen. Se plan for aktiviteter i kommunen. På skolen har elever og ansatte mulighet til å følge et digitalt opplegg med avspenning i regi av Ringerike kommune den 14. oktober.

Årets tema "Følg opp!"

Dette året er kampanjetemaet for Verdensdagen livet under og etter en pandemi. Pandemien har gjort at mange av oss har levd mer isolert fra andre og ikke hatt de møtepunktene vi pleier. Kampanjen "Følg opp!" skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

Kampanjesidene for årets aksjon sier det slik: 

God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter.

Til toppen