Vg3-klasser på Utøya

Mandag 5. september var alle Vg3-klassene en halv dag på Utøya. 

Vibeke Hansen Moe  

Ekskursjon i fellesfag

Besøket på Utøya er en del av opplæringen i historiefaget, samt i faget religion og etikk. Temaer knyttet til 22. juli 2011 er sentrale i historiefaget, og i religion og etikk er for eksempel menneskeverd, rasisme og håndtering av uenighet viktige emner i faget. Elevene ble derfor fulgt av faglærere i historie og religion under denne ekskursjonen, mens det var de dyktige omviserne på Utøya som hadde ansvaret for det faglige innholdet. 

I løpet av besøket på øya fikk elevene bli kjent med Utøyas historie, gå en tur rundt på øya og blant annet besøke hegnhuset og minnestedet "Lysningen". Det var også satt av tid til refleksjon og samtale. 

Bilder fra besøket

Til toppen