Utlån av lærebøker

Ann Kristin Støveren, Futuria foto  

Alle elever ved Ringerike videregående skole får låne lærebøker gratis. 

Vg1-elever kan hente lærebøker i forbindelse med mottakssamtalen før skolestart. For resten av elevene skjer utlån av lærebøker i løpet av den første skoleuken.

Elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen. De vil bli fakturert for manglende innleverte eller ødelagte bøker.

 

 
Til toppen