Skoledagens inndeling

På Ringerike videregående skole begynner skoledagen kl. 08.15 og siste time er ferdig kl. 15.25. Undervisningsøktene er på 90 minutter, med noen få unntak. 

De aller fleste elevene har en skoledag som er delt inn slik:

  • 1. økt (kl. 08.15-09.45)
    • 15 minutters pause
  • 2. økt (kl. 10.00-11.30)
    • 40 minutters spisepause
  • 3. økt (kl. 12.10-13.40)
    • 15 minutters pause
  • 4. økt (kl. 13.55-15.25)

Noen elever, for eksempel de som har musikkundervisning, kan ha enkelte økter som er kortere, men inndelingen som er skissert over gjelder nesten alle på skolen. Hvor mange fagtimer hver enkelt har, avhenger av hvilket utdanningsprogram man går på.