Lån av skolens lokaler

Ringerike videregående skole følger Viken fylkeskommune sine retningslinjer for utlån av lokaler.