Rektor og skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, utdanningsledere og administrasjonsleder.

Portrettbilde av en mann. - Klikk for stort bilde

Rektor

Skolens pedagogiske og administrative leder

Bjørn Volleng
bjornvo@viken.no
Tlf.: 32 11 34 02 / 90 10 11 39

Portrettbilde av en kvinne. - Klikk for stort bilde

Assisterende rektor

Utdanningsleder for Studiespesialisering - programområde Samfunnsfag

Mari Solheim
mariso@viken.no
Tlf.: 32 11 34 05 / 90 62 84 78

Portrettbilde av en kvinne. - Klikk for stort bilde

Utdanningsleder

Studiespesialisering - programområde Norsk og Fremmedspråk

Inger Johanne Alværn
ingeral@viken.no
Tlf.: 32 11 34 06 / 93 06 20 99

Portrettbilde av en mann. - Klikk for stort bilde

Utdanningsleder

Studiespesialisering - programområde Realfag

Pål Espen Husøy
palhu@viken.no
Tlf.: 32 11 34 04 / 95 70 15 94
 

Portrettbilde av en kvinne. - Klikk for stort bilde

Utdanningsleder

Salg, service og reiseliv
Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Kari Margrethe Hurlen Kjekshus
karikj@viken.no
Tlf. 32 11 34 07 / 41 62 71 09

Portrettbilde av en mann. - Klikk for stort bilde

Utdanningsleder

Idrettsfag

Morten Hansen 
mortenhans@viken.no
Tlf.: 32 11 34 59 / 99 72 09 30

Portrettbilde av en mann. - Klikk for stort bilde

Utdanningsleder

Musikk, dans og drama

Kenneth Sørum Bekkemoen
kennethb@viken.no
Tlf.: 32 11 34 36 / 41 76 41 70

Portrettbilde av en mann. - Klikk for stort bilde

Administrasjonsleder

Martin Fure Tangen
martint@viken.no
Tlf.: 32 11 34 08 / 41 62 40 80