Skolens historie

Ringerike videregående skole har en lang historie i sentrum av Hønefoss, med røtter tilbake til etableringen av Hønefoss middelskole i 1884. Dagens skolebygg, med fasader fra flere ulike tidsperioder, gjenspeiler dette.

Hønefoss middelskole

I 1884 ble Hønefoss middelskole etablert og startet først virksomheten i leide lokaler på Nordsida. Etter to år ble det oppført et eget skolebygg på Sørsida og dette er utgangspunktet for dagens skole. I 1919 ble det første skolebygget (Midtfløyen) utvidet med et tilbygg nordover, kalt Gymnastilbygget.

Ringerikes høyere skole

Fra 1923 ble Ringerikes høyere skole fellesnavnet for middelskolen og gymnaset. I denne perioden var det to linjer, latinlinjen og reallinjen, på skolen, men midt på 1930-tallet ble latinlinjen erstattet av en engelsklinje. 

Realskolen avløste middelskolen ved lov av 1935, og siste kull på middelskolen ble uteksaminert i 1941. Det var da seks klasser på det treårige gymnaset og seks klasser på den treårige realskolen. Mange elever gikk et femårig løp og sto over realskoleeksamen. På 1940-tallet var det om lag 300 elever ved skolen.

I 1957 ble skolebygget utvidet, ved at Nordfløyen (mot Stangs gate) og gymsalene (mot Kongens gate) ble satt opp. Fra 1964 var det også Økonomisk gymnas på skolen. 

Luftfoto av Hønefoss sentrum, før 1957 - Klikk for stort bildeSørsida i Hønefoss med Ringerikes høyere skole i forgrunnen og Stangs gate sentralt i bildet Fjellanger Widerøe (Buskerud Fylkesfotoarkiv)   

Ringerike gymnas

I 1967 skiftet Ringerike høyere skole navn til Ringerike gymnas. Samme år ble det også opprettet en naturfaglinje ved skolen. Ringerike realskole flyttet fra Stangs gate til Dalsbråten, hvor nåværende USN holder til. 

Fra 1980 fikk Ringerike gymnas en ny struktur der alle førsteklassene hadde felles grunnkurs. Det ble satt opp enda et tilbygg til skolen (Sørfløyen) i 1981.

Ringerike videregående skole

Ringerike gymnas skiftet navn til Ringerike videregående skole i 1994. Skolen tilbyr i dag både studiespesialisering og studieforberedende utdanningsprogrammer innenfor idrettsfag og musikk/dans, samt det yrkesfaglige utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. 

I 2015 tok skolen i bruk lokaler i Hønefoss Arena (Schjongslunden) som undervisningsrom for idrettslinja. Idrettshallene her benyttes til kroppsøving i alle klasser, i tillegg til undervisning på idrettsfag. 

Etter lang tids trangboddhet og bruk av midlertidige lokaler til undervisning, var endelig et nytt skolebygg ferdig til innflytting ved årsskiftet 2020/21. Eksisterende bygningsmasse var blitt oppgradert og modernisert, og nye bygg var satt opp i tilknytning til de opprinnelige skolebyggene. 

Ann Kristin Støveren, Futuria Foto  

Takk til tidligere rektor ved Ringerike videregående skole, Ragnvald Lien, for historisk informasjon.