Skolens satsningsområder

Skoleåret 2021-22 har Ringerike videregående skole tre hovedsatsningsområder: Kunnskap og mestring, trygt læringsmiljø og fremtidsrettet opplæring. 

 

Plakat om skolens satningsområder, hvor det står Llæring i sentrum - om kunnskap og mestring, om trygt læringsmiljø og om fremtidsrettet opplæring. - Klikk for stort bildeSkolens satsningsområde 2021-22 Bjørn Volleng

 

Læring i sentrum

Ved overgangen til ny skole i sentrum av Hønefoss har vi videreført slagordet 'Læring i sentrum'. I løpet av våren 2021 hadde elever, ansatte og skolens ledelse en prosess med å se på hvilke mål vi ønsket å sette oss for skolen fremover. Resultatet av dette ble de tre hovedområdene vi ønsker å jobbe med skoleåret 2021-22:

  • Kunnskap og mestring
  • Trygt læringsmiljø
  • Fremtidsrettet opplæring

Hvilke tiltak har vi?

Under hvert hovedområde har vi satt opp noen konkretiseringer av hvordan vi skal jobbe for å oppnå målene vi har satt oss. For eksempel satser vi på gratis skolemåltid høsten 2021 og vil fokusere på å skape en god og trygg møteplass for elevene i kantina. 

Noen av tiltakene er rettet direkte mot ansatte, som innføring av en ny type organisering av fagsamarbeid, men alle hovedområder har elevene i sentrum.

Satsningsområder 2021-22 (PDF, 175 kB)