Bedriftsbesøk hos Geodata

Det å forstå fremtidens muligheter med geografiske data og teknologi var spennende!

Elevene i Samfunnsgeografi besøkte Geodata i Oslo, tirsdag 25. april. Der fikk vi se noe av det Norges største IT-bedrift innen digitale kart (GIS), jobber med.
Vi så eksempler på kart som med stor nøyaktighet viser sårbarhet for styrtregn i vårt nærmiljø. Kart som viser persontrafikk inn og ut av Oslo på ulike datoer, samt 3D-modellering av veier, boligområder og lignende som alle gir fantastiske muligheter for planlegging i fremtiden.

Takk for inspirerende dag, til Martine og Jørn hos Geodata!