Elevundersøkelsen gjennomføres i oktober

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet for å si hva de mener om læring og trivsel på skolen, og gjennomføres på alle trinn i oktober.

Vedlagt er skriv fra Udir om elevundersøkelsen.  (PDF, 41 kB)

Til toppen