Endelig tilbake til normal skolehverdag!

Grunnleggende smittevernråd gjelder fortsatt, men vi gleder oss til en normal skolehverdag fra uke 41!

Etter høstferien gjelder følgende:

Vi er tilbake til normal skolehverdag. Grunnleggende smittevernråd gjelder fortsatt:

  • Syke personer skal ikke møte på skolen
  • God hygiene. Håndsprit vil være tilgjengelig ved inngangsdørene

Midlertidig unntak fra fraværsregelen oppheves fra og med 11.oktober. Det betyr at for å få fravær dokumentert holder det ikke lenger med egenmelding eller dokumentasjon fra foresatte. Dokumentasjonen må komme fra sakkyndig instans, som lege, BUP eller lignende. Dokumentasjon på positiv PCR-test vil også regnes som gyldig dokumentasjon

Elever må selv følge med på fraværet sitt i Visma. 

Informasjon om fravær, fraværsregler og smittevern

Råd og regler i Nordre Follo

Til toppen