Dokumentasjon av fravær

Informasjon om endring av regler knyttet til dokumentasjon av sykdom ved fravær fra 11. oktober 2021.

Pixabay   

På grunn av koronasituasjonen bestemte Kunnskapsdepartementet i august i fjor at elever som var hjemme av helsegrunner ikke trengte å levere legeerklæring.

Dette unntaket oppheves fra og med mandag 11.oktober 2021, og da gjelder følgende: 

  • Grensen for fravær i fag er 10% udokumentert fravær. Har en elev mer enn 10% udokumentert fravær i ett fag får han/hun etter regelen ikke karakter i faget. Skolen skal sende varsel til elever som nærmer seg 10% fravær i ett fag
  • Ved fravær av helsegrunner må eleven levere dokumentasjon fra sakkyndig instans for å få fraværet dokumentert. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog, tannlege eller tilsvarende. Dokumentasjonen lastes opp i Visma. Når fraværet er dokumentert blir det unntatt 10-prosentregelen 
  • Fravær som er dokumentert kommer i utgangspunktet på elevens vitnemål/kompetansebevis. Elever kan søke om å trekke fra inntil 10 dager fravær etter spesifikke regler beskrevet i forskrift til opplæringsloven §3-45
  • Elever som er fraværende bes alltid sende melding til sine lærere for å informere om fraværet
  • Elever som må være hjemme med luftveissymptomer kan følge undervisningen via Teams, og vil da ikke få fravær. Elevene må kommunisere til sine faglærere dersom de skal delta digitalt. 

 
Viser også til informasjon fra Udir om fravær i videregående skole
 

Til toppen