Mai-juni-plan 2023

Det er mai og tiden frem til ferien går fort. Se planen for den gjenværende perioden

Mai-juni-plan 2023
Dato Vg1 SSP Vg1 IDA Vg2 SSP Vg2 IDA Vg3 SSP Vg3 IDA
12. mai Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk kl. 9 på Teams og i Visma Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk kl. 9 på Teams og i Visma Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk kl. 9 på Teams og i Visma Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk kl. 9 på Teams og i Visma Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk kl. 9 på Teams og i Visma Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk kl. 9 på Teams og i Visma
15.mai Skole Skole Skole Skole Skole Skole
16.mai Skole Skole Skole Skole Skole Skole
17.mai Fri Fri Fri Fri Fri Fri
18.mai Fri Fri Fri Fri Fri Fri
19.mai Skole Skole Skole Skole Skole/Eksamen: Norsk sidemål Skole/Eksamen: Norsk sidemål
22.mai Ekskursjon Kanotur Sykkeltur til Vangen Sykkeltur til Vangen Eksamen Norsk hovedmål Eksamen Norsk hovedmål
23.mai Skole Kanotur Skole/Eksamen: Matematikk 2P, R1 og S1 Skole/Eksamen: Matematikk 2P, R1 og S1 Skole/Eksamen: Biologi 2 Skole
24.mai Skole Kanotur Skole/Eksamen: Engelsk 1 og Tysk 1 Skole/Eksamen Tysk 1 Forberedelsesdag: Informasjonsteknologi 2/Eksamen: Matematikk R2 og S2, Engelsk 1 og Engelsk 2 Skole
25.mai Skole Skole Forberedelsesdag: Økonomistyring Eksamen: Spansk 2, Fransk 2 og Tysk 2 Skole/Eksamen Spansk 2, Fransk 2 og Tysk 2 Forberedelsesdag: Økonomi og ledelse/Eksamen: Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2 og Tysk 1+2 Skole/Eksamen Tysk 1+2
26.mai Skole/Eksamen: Matematikk 1P/1T Skole/Eksamen: Matematikk 1P/1T Skole/Eksamen: Økonomistyring Skole/Eksamen: Treningslære 1 Skole/Eksamen: Økonomi og ledelse Skole
29.mai Fri Fri Fri Fri Fri Fri
30.mai Skole/Forberedelsesdag: Engelsk Skole/Forberedelsesdag: Engelsk Skole Skole Skole/Forberedelsesdag: Rettslære 2, Samfunnsøkonomi 2 og Sosialkunnskap Eksamen: Fysikk 2 Skole/Eksamen: Treningslære 2
31.mai Skole/Eksamen: Engelsk Skole/Eksamen: Engelsk Skole Skole Skole/Eksamen: Rettslære 2, Samfunnsøkonomi 2 og Sosialkunnskap Skole
1.juni Skole Skole Skole Skole Skole/Forberedelsesdag: Markedsføring og ledelse 2 og Psykologi 2 Skole
2.juni Skole Skole Skole Skole Skole/Eksamen: Markedsføring og ledelse 2 og Psykologi 2 Skole
5.juni Kunngjøring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl.9.00 Kunngjøring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl.9.00 Kunngjøring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl.9.00 Kunngjøring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl.9.00 Kunngjøring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl.9.00 Kunngjøring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen kl.9.00
6.juni Skole Skole Skole Skole Skole Skole
7.juni Skole/publisering standpunkt Muntlig/muntlig praktisk eksamen Skole/publisering standpunkt Muntlig/muntlig praktisk eksamen Skole/publisering standpunkt Muntlig/muntlig praktisk eksamen Skole/publisering standpunkt Muntlig/muntlig praktisk eksamen Skole/publisering standpunkt Muntlig/muntlig praktisk eksamen Skole/publisering standpunkt Muntlig/muntlig praktisk eksamen
8.juni Skole Skole Skole Skole Skole Skole
9.juni Skole/Kunngjøring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen kl. 9.00 Skole/Kunngjøring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen kl. 9.00 Skole/Kunngjøring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen kl. 9.00 Skole/Kunngjøring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen kl. 9.00 Skole/Kunngjøring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen kl. 9.00 Skole/Kunngjøring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen kl. 9.00
12.juni Skole Skole Skole Skole Skole Skole
13.juni Skole/Muntlig/Muntlig-praktisk eksamen Skole/Muntlig/Muntlig-praktisk eksamen Skole/Muntlig/Muntlig-praktisk eksamen Skole/Muntlig/Muntlig-praktisk eksamen Skole/Muntlig/Muntlig-praktisk eksamen Skole/Muntlig/Muntlig-praktisk eksamen
14.juni Skole Skole Skole Skole Skole/Innlevering av bøker og ryddedag Skole/Innlevering av bøker og ryddedag
15.juni Roald Games/Innlevering av bøker/ryddedag Roald Games/Innlevering av bøker/ryddedag Roald Games/Innlevering av bøker/ryddedag Roald Games/Innlevering av bøker/ryddedag Siste skoledag/Avslutningsseremoni i Kolben kl 17.30 Siste skoledag/Avlutningsseremoni i Kolben kl 17.30
16.juni Siste skoledag, kl 9.00-11.00 Frist klage standpunkt kl. 14 Siste skoledag, kl 9.00-11.00 Frist klage standpunkt kl. 14 Siste skoledag, kl 9.00-11.00 Frist klage standpunkt kl. 14 Siste skoledag, kl 9.00-11.00 Frist klage standpunkt kl. 14 Avspasering/Frist ordinær klage standpunkt kl 14 Avspassering/Frist ordinær klage standpunkt kl 14
19.juni Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen
20.juni Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen
21.juni Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen Sensur skriftlig eksamen
23.juni Vitnemål hentes i skolens resepsjon. Ta med ID Vitnemål hentes i skolens resepsjon. Ta med ID
30.juni Hurtigfrist klage på skriftlig eksamen Hurtigfrist klage på skriftlig eksamen
30.juni Frist klage skriftlig eksamen kl.12 Frist klage skriftlig eksamen kl.12 Frist klage skriftlig eksamen kl.12 Frist klage skriftlig eksamen kl.12 Frist ordinær klage skriftlig eksamen kl. 12 Frist ordinær klage skriftlig eksamen kl. 12