Folkehelse og livsmestring

Årets siste tverrfaglige temaperiode handler om folkehelse og livsmestring

Helene Kristiansen  

Tema som vennskap, søvn, kropp, ernæring, kjærlighet, jobb og arbeidsliv, avhengighet, noen å snakke med, mobbing, katastrofetanker, drikkepress, selvbilde, meditasjon, mestring, glede, digital hverdag, retusjert reklame, stress, konflikter, empati, valg og dilemma er noen av temaene som berøres. Her er det altså veldig mye spennende å lære om og diskutere! 

Kick-off med hjerneforsker

Privat  

Vi startet temaperioden med et kick-off med hjerneforsker og forfatter Ole Petter Hjelle. Han lærte oss om både søvn, ernæring og fysisk aktivitet – og hvordan disse faktorene henger sammen og påvirker hverandre. Han lærte oss at med små grep kan vi gjøre viktige positive endringer, og at det ikke handler om å løpe langt eller løfte tungt, men normal fysisk aktivitet og et godt og variert kosthold som også inneholder kose-mat. Og hvilken fjerde faktor er kanskje viktigere enn alle disse tre? Gode og meningsfulle menneskelige forhold. Å gå en tur med en venn og invitere familie og venner på middag har beviselig positiv påvirkning på helsa vår. 

  

 

 

Ludvig Kristoffersen Sunniva og Karsten i 1STC synes temaperioden er spennende!

«Vi lærer om ernæring i naturfag og skriver om følelser i norsk og engelsk, og så jobber vi med spennende tema som arbeidsliv og sosiale forhold i samfunnsfag. Det er veldig gøy at vi i mange fag lærer om ting vi har bruk for i vårt eget liv» sier Sunniva. 
«Ja, og så får vi valgfrihet i både innhold og arbeidsmåte» fortsetter Karsten. «Det er fint å få muligheten til å være aktiv på skolen og jobbe selvstendig, samtidig som man kan få hjelp». 
 

Foredrag om Transcendental meditasjon

Maharishi-stiftelsen   

Onsdag 05.05 hadde vi besøk av Thomas og Ana Reinholdt som holdt foredrag om Transcendental meditasjon for elever og lærere. Engelsklærer Christian Roaas sto bak initiativet og har selv brukt metoden i årevis. Elevene lærte ikke å meditere, men etter foredraget ga Christian elevene enkle hverdagslige øvelser som hadde til hensikt å fremme noe av den samme effekten man potensielt kan få av meditasjon. Elevene kunne velge mellom å gå en tur i skogen, danse, trene, ta en powernap, rydde eller gjennomføre en hobby som kunne gi mestringsfølelse. Øvelsene krevde at man måtte legge vekk mobilen i en liten time. 

 

Kommentarer fra faglærere

Hanne og Jostein engasjerer elevene med temabasert, aktiv undervisning som er relevant for elevenes liv.  Privat  

Engelsklærer Hanne og geografilærer Jostein kobler også sine fag på den tverrfaglige temaperioden med tema som «mestring», «følelser», «konflikthåndtering» og «kommunikasjon». I engelsk har elevene tatt på seg filosofibrillene og snakket om hva lykke egentlig er. Vi har utforsket hvordan man kan bruke kreativ tekst til å uttrykke ulike følelser - uten å engang nevne det!

 

 

Erik André og Cathrine tar imot forslag og innspill fra elevene, her fra uteundervisning i høst. Fysiker og naturfagslærer Øyvind, her fra et foredrag ved Thorbjørn Ness Ludvig Kristoffersen  

Realistfolka, her representert ved Cathrine, Erik André og Øyvind hadde i forrige periode ansvar for BRILLE. En temaperiode med fokus på atomkraft og radioaktivitet. I denne perioden kobler de naturfag på tema med sammenhengen mellom ernæring, kjemiske bindinger og fysisk og psykisk helse.   


 

 

 

Norsklærer, kreativ motor og event-ansvarlig Camilla forteller at i norsk er det veldig nyttig å jobbe med folkehelse og livsmestring både med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur: «I denne sammenheng har vi lest noveller fra samlingen "Kan jeg bli med deg hjem" av M Aubert. Vi har dessuten jobbet med grunnleggende følelser, vårt viktigste signalsystem og hvordan man skal forholde seg til egne og andres følelser». I siste norsktime før helg serverer hun fredagscoctail med en dasj av P3s «Lørdagsråd» - som vi skal lage vår egen versjon av senere. 

Norsklærer Camilla under «Strålende lunsj» i forrige temaperiode «Brille» som blant annet handlet om radioaktiv stråling og atomkraft. Ludvig Kristoffersen        

Til toppen