Foresattmøte for Vg1 og Vg2

Vi inviterer foresatte på Vg1 og Vg2 til foresattmøte mandag 7.november klokka 17.30. Møtene er lagt opp slik at dere får felles informasjon, klassevis informasjon og en-til-en samtaler med faglærere. Velkommen!

Helene Kristiansen

Vg1ST 

  • Felles i auditoriet klokka 17.30-18.00
  • Klassevis med kontaktlærere fra 18-18.30
  • En-til-en samtaler med faglærere fra 18.30-20.30

Vg2ST

  • Klassevis med kontaktlærer fra 17.30-18.00
  • En-til-en samtaler med faglærere 18.00-20.30      

Vg1 og Vg2 idrett

  • Klassevise møter med kontaktlærer fra 17.30-18.00
  • En-til-en samtaler med faglærer fra 18.00-20.30

 

Foresatte melder seg på en-til-en samtaler med faglærere fra klokka 17.00 mandag 7.november. Lister for påmelding henges utenfor faglærers rom.
 

Til toppen