Har du vært avgangselev på videregående skole en av de fire siste årene og fått ikke bestått?

Viken fylkeskommune tilbyr intensivkurs som forberedelse til privatisteksamen for avgangselever som fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 skoleårene 2019-2023.

Du får hjelp til å fullføre og bestå i de fagene du trenger, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Når du har avlagt eksamen, dekker Viken fylkeskommune også eksamensavgiften din.

Dette får du:

  • undervisning på skolen frem til datoen for privatisteksamen høsten 2023
  • mulighet til å låne bøker og andre læremidler på skolen
  • tilbakebetaling av avgiften for privatisteksamen etter at du har tatt eksamen

Hvordan melder jeg meg på?

Ta kontakt med skolen for mer informasjon. 

Du får invitasjon til informasjonsmøte der du får vite mer om tilbudet, og skolen arrangerer workshop om oppmelding i privatistweb. Husk at oppmelding til eksamen denne høsten må skje mellom 1. og 15. september.

Les mer om hvordan du tar opp fag og avlegger eksamen som privatist.

Krevende koronaperiode

For mange elever har koronaperioden vært krevende å komme gjennom. Koronarestriksjonene og hjemmeundervisning har gjort sitt til at flere avgangselever ikke har fått studie- eller yrkeskompetanse. Derfor tilbyr Viken intensivkurs for elever, slik at de kan få fullført sin videregående opplæring.