Hele Vg3 har digital skole tirsdag 8.juni-fredag 11.juni

Grunnet ventekarantene blant en del elever på Vg3-trinnet, blir det digital undervisning for hele vg3-trinnet fra og med tirsdag 8.juni til og med fredag 11.juni.

Elever som er satt i ventekarantene har fått beskjed fra smittesporing om dette. Elever som ikke er kontaktet av smittesporingsteamet er ikke i karantene, men har likevel digital skole tirsdag-fredag. Elever som har avtalt ekstra opplegg for å sikre karakter, bes ta kontakt med sin lærer for å gjøre avtale om gjennomføring. 

Se også vedlagt skriv fra kommunens smittevernkontor: Informasjonsskriv russ 21 (DOCX, 23 kB)

Til toppen