Herlig engasjement fra elevene på skolen

I år går årets TV-aksjon til Redd Barna, og i uke 42 gjennomførte både klassene i sosialkunnskap og sosiologi og sosialantropologi en innsamlingsaksjon til dette.

Ved å delta i innsamlingsarbeid og ha fokus på barns situasjon i andre land, åpner vi øynene opp for vår heldige situasjon i Norge. I over 30 land i verden er det angrep mot skoler som gjør sammenhengende skolegang vanskelig for mange barn. I Afghanistan har de også som kjent, fratatt jenter mulighet til utdanning etter 7 år. Og i Ukraina har enkelte skoler flyttet klasserommene ned i bomberom, for å prøve å få sammenhengende skoledager.

Elevene samlet penger gjennom salg av kaker, panting av flasker og innsamling i hjemmene. I tillegg stilte mange opp som bøssebærere på selve innsamlingsdagen 22. oktober.

Et herlig engasjement, fint bidrag og viktig påminnelse om et ønske om fred og skolegang for alle barn.

Totalt innsamlet beløp i uke 42 ble kr. 4205,-

Les om aksjonen