Informasjon til foresatte i Vg1 studiespesialisering

Vi er midtveis i første året på videregående skole, og vi er så glade for å ha din ungdom her hos oss. Vi har en veldig flott elevgruppe på Vg1 som vi opplever har mål og ambisjoner, er arbeidsomme og gode medelever i skolehverdagen. Her vil vi inkludere dere foresatte i det spennende arbeidet din ungdom er med på og minne om viktig informasjon som gjelder Vg1.

Fagfornyelsen

Vi har fått til spennende undervisning og aktiviteter gjennom å jobbe tverrfaglig på trinnet selv om vi har hatt en krevende tid med vekselvis digital og fysisk skole. Vårt mål er å øke motivasjonen for læring gjennom elevaktivisering og opplevelser av relevant og fremtidsrettet opplæring. I høst har vi fordypet oss i tre temaperioder med demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling i fokus. 

I første temaperiode, På Tinget, jobbet vi med politiske systemer, demokrati og påvirkning i en valgperiode. Elevene deltok i aktiviteter som debatt, naturfaglige forsøk med DNA-analyse, valgvake og skolevalg. Oppdraget til elevene var å lage et digitalt politisk magasin med podcast på engelsk, fagartikkel og kronikk med tverrfaglig vinkling.

Andre temaperiode, På menyen, handlet om folkehelse og livsmestring. Her lærte elevene om ernæring og å måle blodsukker. De utforsket matkulturer og sammenliknet med levealder i ulike deler av verden. Oppdraget i denne perioden var å lage en artikkel på engelsk om kosthold i et selvvalgt land og holde opp mot helsestatistikk for landet. Elevene spilte også inn film som belyste sammenheng mellom kosthold og demografi. Perioden ble avsluttet med filmfestival for hele trinnets filmer og kåringer i mange kategorier. 

Før jul hadde vi tredje temaperiode, På markedet, om bærekraft, gjenbruk og resirkulering. Elevene lærte om Big Bang-teorien, og vi fikk besøk av Kirsti Winnberg fra NMBU som holdt inspirerende foredrag om bærekraftig matproduksjon. Elevene leste også romanen Mengele Zoo, og hadde bokcafe.

Vi har startet det nye året med nytt spennende tema, I Midtens Rike. Her er målet at elevene skal lære om ressurser, teknologi, demografi og politikk med Kina som utgangspunkt. Hvordan blir menneskeverd utfordret? Hvordan kan vi bli åpne for flere måter å tolke verden på? Vi trekker inn eksterne eksperter som Amnesty, journalist og Kina-kyndige Torbjørn Færøyvik og den kinesiske ambassaden for å gi oss ulike perspektiv.

Elevene gir oss tilbakemelding på at denne måten å lære på er variert, morsom og lærerikt, og det gir mulighet for dypere forståelse av lærestoffet. «Det å jobbe med samme tema i flere fag, får oss til å forstå en større helhet og se sammenhenger».  Slike tilbakemeldinger inspirerer våre gode lærere til ytterligere innsats for å legge til rette for denne type læring.

Fagvalg

Elever som går studiespesialisering, har på Vg2 og Vg3 halvparten av timene sine som valgfrie programfag. I løpet av januar velger elevene programfag for Vg2, frist er 31. januar. Elevene har fått informasjon om fagvalg før jul, og i disse dager blir de mer kjent med de det enkelte fag fra faglærere og elever som har de ulike programfag. Vi har også laget en brosjyre om fagvalg, den ligger tilgjengelig for elevene i Teams og for alle på skolens hjemmeside.

Brosjyre om fagvalg

Avsluttende fag

Noen av fagene på Vg1 er avsluttende i år, det betyr at eleven får standpunktkarakterer som kommer på vitnemålet. Det gjelder fagene matematikk, naturfag, geografi, engelsk og samfunnskunnskap. I tillegg toppidrett og entreprenørskap for de elever som har dette som plussfag. Fag som fortsetter også neste år er norsk, kroppsøving og fremmedspråk, i tillegg til at eleven skal ha historie og valgte programfag.

Åpen skole

Vi jobber aktivt for å gjøre vår skole attraktiv for nye søkere og vise fram den flotte undervisningspraksisen vi har på skolen vår. Vi invitererte i den forbindelse 10. klassinger og deres foresatte til digital Åpen skole 19.januar. Her formidlet vi mer om studietilbudet, elevenes erfaringer med å gå på Roald Amundsen og dessuten enda mer om fagfornyelsen og hvordan vi jobber med dybdelæring og utforskende elevaktivitet. Kanskje kan dette være interessant også for dere? Ta gjerne en titt på skolens hjemmeside for opptak av arrangementet. Eventuelt se film der elever og lærere forteller om skolen på YouTube.

Avslutningsvis så gleder vi oss veldig over å være på grønt nivå igjen, at vi kan ha en tilnærmet normal skolehverdag der vi er mer sammen. Videre setter vi pris på å høre fra dere, ikke nøl med å ta kontakt med rektor, avdelingsleder eller andre med spørsmål eller tilbakemeldinger

Til toppen