Informasjon til foresatte i Vg3

Det nærmer seg slutten på 13 års skolegang for deres ungdommer, og vi er så glade for at de valgte å avslutte skolegangen sin hos oss! Vi er heldige som får innblikk i disse fine ungdommenes hverdagsliv. I det følgende vil vi som skole informere dere om hva som rører seg på skolen, samt minne om viktige datoer og tidsfrister.

Foreldremøte

Vanligvis har vi et foreldremøte i februar. I år utsetter vi det til midten av mars, og håper vi da kan ha det fysisk på skolen. Tidspunktet vi har satt er torsdag 17.mars, klokka 18.00. Politiet ved forebyggende avsnitt vil delta i starten av møtet, for å informere om russetid og svare på spørsmål fra dere. Øvrig agenda er informasjon om eksamen, vitnemål og videre utdanning. Dersom smittevernet tilsier at vi må ha det digitalt informerer vi om det på skolens hjemmeside i forkant av møtet.

Korona

De siste ukene har vi vært på rødt tiltaksnivå, og hvert trinn er inne hver 3.dag. Nå håper vi at vi snart er på gult nivå, slik at vi kan ha elevene tilbake på skolen i større omfang. For avgangselevene våre er dette særlig viktig, de har sine siste måneder på videregående skole, og det å kunne være fysisk på skolen er viktig, både faglig og sosialt!

Fravær

Ut skoleåret er det unntak fra fraværsreglene, og elever over 18 år kan dokumentere fraværet sitt selv med egenmelding. Fravær av helsegrunner kommer ikke på elevenes vitnemål. Vi ser med bekymring at fraværet på Vg3 øker, og mange elever er mye borte fra skolen. Vi vet dette er en periode hvor man skal ha lav terskel for å være borte ved sykdom, men fraværet vi nå ser på Vg3 er 
likevel bekymringsfullt høyt. Elevene på Vg3 er over 18 år og vi kan ikke informerer dere om fravær uten samtykke fra eleven, men ta gjerne en prat med deres ungdom om skolefravær.

Eksamen

Elever på Vg3 skal ha 4 eksamener. Alle elevene skal opp til norsk hovedmål skriftlig. I tillegg trekkes elevene i tre andre fag, hvorav to er skriftlig og en er muntlig. Norsk hovedmålseksamen er mandag 23.mai. Alle eksamensdatoer ligger tilgjengelig på udir.no. Vi planlegger og forbereder for at eksamen skal avholdes som vanlig.

Førstegangsvitnemål

Alle som fullfører og består alle fag på normert tid får førstegangsvitnemål*. Det er tillatt å søke seg inn på høyere utdanning med førstegangsvitemål til og med det året man fyller 21 år. Les mer om førstegangsvitnemål og kvoter elevene søker seg inn i her. Elever som stryker til eksamen eller får IV i fag i standpunkt mister retten til å få førstegangsvitnemål. 

Elevene får vitnemålet sitt i slutten av juni. I tillegg til å få det i papirform får de også et elektronisk  vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase. 

Torsdag 20.januar får elevene 1.terminkarakterene sine. Frem mot sommeren oppfordrer vi elevene  til innsats for å heve karakterene, slik at de får et best mulig utgangspunkt når de skal søke seg inn på  høyere utdanning. Vi er selvsagt der for å støtte elevene i dette arbeidet, men det er elevene selv som  må gjøre den største jobben.

*Elever som har et førstegangsvitnemål når de søker om opptak til universitet eller høyskole, kommer i kvoten for førstegangsvitnemål. I kvoten for førstegangsvitnemål teller bare skolepoengene, dvs. karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10), og eventuelle fordypningspoeng/realfagspoeng. 50 prosent av studieplassene blir tildelt i denne kvoten

Videre utdanning

Dersom elevene skal starte på høyere utdanning høsten 2022 er fristen for å søke 15.april (1.mars for  noen få studier og søkere, se liste over hvilke det gjelder her). På Samordna Opptak kan elevene søke på alle offentlige høyskoler og universitet. De kan sette opp inntil 10 studieønsker og det er tillatt å omprioritere på lista frem til 1.juli. Svar på studieplass får elevene 20.juli. Samordna opptak har tilgang til vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase og elevene trenger ikke sende inn dokumentasjon til offentlige skoler de søker i Norge.

Elever som søker private høyskoler, som BI, søker direkte på skolens hjemmeside. De må selv laste opp dokumentasjon til skolen.

Utdanning.no er det karakterkalkulator, poenggrenser til studier og informasjon om studier. Poenggrenser til studier fra tidligere år finnes også på Samordna Opptak. Dette er gode nettsider å se på sammen med ungdommene deres.

Elevene har fått informasjon om høyere utdanning gjennom digitale utdanningsmesser. Karriererådgiver ved skolen, Kristin Loen Larsen, tilbyr også alle elevene individuelle samtaler knyttet til valg av studier. 


Meningokokkvaksine

I løpet av mars vil skolehelsetjenesten tilby meningokokkvaksine til elevene på Vg3. Vaksinen koster 320 kroner. Vaksinasjonsdato og informasjon om påmelding kommer fra skolehelsetjenesten nærmere mars, og legges ut på Teams til elever og hjemmesiden til foresatte. 

Russetid

Russetid er privat anliggende, og ikke noe skolen styrer. Men vi er opptatt av at elevene skal få godt utbytte av opplæringen også i russetiden. Vi tilbyr derfor elevene frokost i perioden 1.mai-16.mai, slik at de stiller med mat i magen til undervisningen. Vi samarbeider også tett med politiet og helsesykepleier, og elevene vil få informasjon fra disse i forkant av russetiden. Skolens miljøarbeider kjenner årets russekull godt. Han har alltid åpen dør og er tilgjengelig for elevene, og i russetiden jobber han både tidlig og sent.

Vi setter pris på å høre fra dere, så ikke nøl med å ta kontakt med rektor, assisterende rektor eller andre på skolen dersom dere har spørsmål eller tilbakemeldinger. 

Avgangsseremoni i Kolben

Torsdag 16.juni klokka 18.00 er det avgangsseremoni i Kolben. Hold av datoen, invitasjon sendes ut når det nærmer seg!

Til toppen