Klage på standpunkt og eksamen

Se informasjon om hvordan man klager og hvilke frister som er gjeldende

Klagefrister

  • 9. juni klokken 14.00: Hurtigklagefrist på standpunkt for Vg3 (karakterene kunngjøres 7. juni)
  • 16. juni klokken 14.00: siste frist for ordinær klage på standpunkt for alle trinn 
  • 27. juni: hurtigklagefrist på skriftlig eksamen for Vg3 (sensur på skriftlig eksamen 19-21. juni)
  • 30. juni kl 12.00: Frist klage skriftlig eksamen for Vg1 og Vg2
  • 30. juni kl. 12.00: Frist ordinær klage skriftlig eksamen for Vg3

Informasjon om hvordan man klager

I alle typer karakterklager kan et vedtak om medhold føre til at karakteren enten går opp eller ned, men den kan også forbli uendret.
Vi oppfordrer til å rådføre seg med faglærer før man sender en klage.