Matematikk på videregående

På videregående er matematikk et fag alle skal ha over to år. Det skjer mye spennende i matematikkfaget,  les mer om hva som foregår i denne saken.

Valg av matematikkfag
I matematikk må elevene gjøre et valg allerede første året. Valget står mellom praktisk matematikk, 1P, eller teoretisk matematikk, 1T. Elevene får hjelp fra lærerne til å foreta valget. Deretter fortsetter muligheten for valg i Vg2. Her står valget mellom lite omfang med tre timer i uken, 2P, eller du fortsetter med kurs av større omfang med fem timer. 5-timerskursene består av to valg; samfunnsfaglig matematikk, S1, eller realfaglig matematikk, R1. Videre kan du velge å ha faget også det tredje året, matematikk S2 eller matematikk R2.

Viktig samarbeid med ungdomsskolene om faget matematikk
Realister fra Roald Amundsen og matematikklærere fra fire ungdomsskoler har satt hverandre i stevne for å dele erfaringer om god håndtering av matematikk i skolen. Tre tema ble drøftet: tilrettelegging for enkeltelever, vurdering og læringsstrategier. Temaene ble reflektert over for å få en god overgang mellom skoleslagene.

Lærerne fra de to skoleslagene delte også sine tanker om hva de ønsket med matematikkundervisningen. De vektla at i tillegg til å være nyttig for det praktiske liv, fremhevet de at matematikk er trening i å tenke systematisk, logisk og analytisk. Her kan vi se fellesskapet med andre fag som også trener refleksjon og tenkemåter. Lærere fra Ingieråsen, Flåtestad, Fløisbånn og Hellerasten deltok. Hyggelig med Teams-besøk!

 

Matematikk på videregående for ungdomstrinnselever
I år har 15 elever fra tre ungdomsskoler møttes en gang i uka i egen matematikklasse på Roald Amundsen. Vi kaller det forsert løp i matematikk. Det betyr at elevene kan følge, og får avsluttet, første året i faget på videregående mens de går på ungdomsskolen. Disse strålende elevene får neste år mulighet til å fortsette med R1, og hvis de vil, kan de ta matematikk på universitetet samtidig som de går siste året på videregående. Vi er stolte av tilbudet Roald Amundsen gir elever i vårt lokalsamfunn! Stor takk til Flåtestad, Fløisbånn og Hellerasten for samarbeidet. Vi ønsker disse elevene lykke til med innspurten.

Fagfornyelsen i matematikkfaget
For å omstille matematikk til fagfornyelsen, har vi blant annet hatt lærebokforfatter på besøk. Håvard Moe engasjerte våre lærere til å sette i gang utarbeidelse av åpne utforskende oppgaver. I tillegg har foredragsholder Elin Natås vært på besøk for å reflektere over hvilke problemer elever har med faget og hvordan å møte disse. Neste skritt er å lage plan for nye måter å ta imot elever neste skoleår.  Programmering er på full fart inn i både matematikk og naturfag, og her utvikler lærerne ny kompetanse.  Vi heier på matematikklærerne våre som gjør en viktig jobb med å fornye faget!

Til toppen