Når får jeg svar på skoleplass?

Senest 11.juli er førsteinntaket klart. Les mer om inntak og skoleplass her.

Inntak til videregående skole skjer i flere runder.

  • Senest 11. juli er førsteinntaket klart.
  • Senest 25. juli er andreinntaket klart.
  • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste.
  • Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen på nettsidene til vigo.no.

Ventelistene begynner ikke før ved skolestart

Inntakskontoret sender over prioriterte ventelister til skolen andre uken i august. Vi kontakter den som er først på ventelisten når det blir ledig plass. Når vi tar kontakt, må du gi et raskt svar. Tenk deg godt om i forkant, og vær tilgjengelig på telefonnummeret du har oppgitt i VIGO.

Dersom det fortsatt er ledig skoleplasser etter at alle prioriterte søker har fått tilbud, kan det være aktuelt å ta inn søkere fra ventelisten. Spørsmål til ventelisten kan rettes til skolens e-postadresse roaldamundsenvgs@viken.no

Har du fått skoleplass og har spørsmål?

Kontakt oss på roaldamundsenvgs@viken.no og vi vil kontakte deg.

Til toppen