Ny Vg1 elev hos oss til høsten?

Det nærmer seg svar på søknad om skoleplass. Les mer om hva du bør huske på i løpet av sommeren.

Når får du svar på skoleplass?

  • Førsteinntaket til Vg1 er klart senest 11.juli. 
  • Andreinntaket er klart senest 25.juli.
  • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste. Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du vil motta et svar på skoleplass på SMS eller i brev. Det er viktig å takk ja eller nei til plass eller venteliste.

Vi anbefaler at du krysser av for forhåndssvar (at dere takker ja til plassen dere har søkt på) for å unngå kilder til feil. Takker du ikke ja til plassen så mister du den. Du må benytte MinID ved innlogging til VIGO, så pass på å ha dette klart til bruk der du befinner deg disse viktige datoene.

Elev-PC

Sørg for å ha PC/MAC klart til skolestart. Viken har forhandlet frem en avtale som eventuelt kan benyttes:

Elev-PC i Viken
 

Utstyrsstipend fra Lånekassen

Alle elever i videregående har rett på utstyrsstipend. Les informasjon på Søknad om stipend og lån til videregående opplæring med ungdomsrett (lanekassen.no)
Du kan søke stipend fra du har takket ja til en tildelt plass. Skolen behandler søknaden løpende fra skolestart etter registrert oppmøte. 


Vi gleder oss til å ønske våre nye elever velkommen etter sommerferien. Første skoledag er onsdag 17. august klokken 09.00. Det vil også være et informasjonsmøte for foresatte 16. august klokken 18.00.

Trinnleder for Vg1 er Jostein Vae, han vil møte dere på foresattmøte sammen med rektor og ...

God sommer!

Inntil vi sees i august ønsker vi alle en riktig god sommer.