Nytt vitnemål/kompetansebevis i sommerferien

Roald Amundsen videregående skole har sommerstengt i uke 28-30, men dersom det haster med nytt vitnemål eller kompetansebevis kan dette bestilles på skolens postmottak; roaldamundsenvgs@viken.no

Skriv i mailen fullt navn, fødselsdato, året du gikk ut fra Roald Amundsen videregående skole, mobilnummeret ditt og hvilke fag du ønsker å ha bytte ut/legge til ditt vitnemål/kompetansebevis. Da lager vi et nytt vitnemål til deg, som sendes direkte til NVB.

Er det nødvendig med utskrift av vitnemålet/ kompetansebeviset?

Den nye fagdokumentasjonen må i ukene skolen har sommerstengt hentes i Viken fylkeskommunes sentraladministrasjonen, Galleriet, Schweigaardsgate 4, 0107 Oslo. Du får beskjed når dokumentasjonen er klar, og kan hentes i sentraladministrasjonens resepsjon mellom 10-14.

Dersom dokumentasjonen skal sendes i posten må du be om dette og legge ved din nåværende adresse.

Til toppen