Oppmøteplan uke 12

Mandag Vg2, tirsdag Vg3, onsdag Vg1, torsdag Vg2 og fredag vg3. Øvrige elever har digital undervisning.

I tillegg tar vi inn fag på fagdagene og enkelte klasser/grupper. Elevene får beskjed på Teams.
Rulleringen fortsetter etter påske. Tirsdag 6.april skal Vg1 på skolen.

Til toppen