Presentasjon fra foresattmøte 4.november

Det var veldig hyggelig å møte så mange foresatte til elever i Vg1 og Vg2. Informasjon og presentasjoner fra møtene ligger her.

Helene Kristiansen  

Presentasjon fra fellesmøtene i Vg1:

Studiespesialiserende (PDF, 472 kB)

Idrettsfag (PDF, 2 MB)

Fraværsregler

Regjeringen har endret fraværsreglene. Dette innebærer at helserelatert fravær ikke skal gi utslag på fraværsgrensen.
Elever som er fraværende av helsegrunner skal heller ikke skal få fraværet ført på vitnemål/kompetansebevis.
    
Elevene skal melde fra om fravær til kontaktlærer. Myndige elever leverer egenmelding i Visma, for de under 18 år må foresatte bekrefte fraværet.

Informasjon om nye fraværsregler

Visma InSchool 

Vi bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. På grunn av strenge personvernregler er det noe begrenset fra foresatte har tilgang på, men timeplanen, hvilke fag og lærere elevene har, oversikt over totalt fravær med mer er å finne i Visma In School.
 

Informasjon og innlogging til Visma InSchool.

Fagvalg

På foresattmøte var fagvalg en viktig del av agendaen. Elevene er i prosess for å få innblikk i de ulike valgmulighetene i tiden fremover. Se informasjon om fagvalg her.

Kontakt oss gjerne!

Dersom du var forhindret fra å delta og ønsker informasjon eller kontakt med en faglærer, så er oversikten over alle faglærere tilgjengelig i Visma. Eventuelt så ta gjerne kontakt med trinnlederne:

Trinnleder Vg1: Kristin Loen-Larsen

Trinnleder Vg2: Camilla Hartsang

Det er også fullt mulig å booke samtale/møte med ulike støtteressurser for elevene her.

Helene Kristiansen  

Til toppen