Presentasjonene fra foresattmøtene for alle trinn i uke 45

Tusen takk til alle som deltok på møtene og viser engasjement gjennom gode samtaler!

Ble du forhindret fra å delta, så er det mulig å få presentasjonene tilsendt. 

Send oss i tilfelle en e-post via linken nedenfor. Fint om du oppgir hvilket møte du ønsker presentasjonene fra.

Bestill presentasjon