Presentasjoner fra foresattmøter

Tusen takk for oppmøte på foresattmøte!

Grunnet regler knyttet til universell utforming så kan vi ikke legge ut presentasjonene på hjemmesiden.

Dersom du ønsker presentasjonene tilsendt så sende en e-post til roaldamundsenvgs@viken.no

Til toppen